VNC

Investor relations

Jaarverslagen

31 Maart 2017 Download hier Jaarverslag 2016
31 Maart 2016 Download hier Jaarverslag 2015

BAVA

17-11-2017
(PDF) Oproeping BAVA 29 december 2017.

(PDF) AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 29 december 2017.

(PDF) Concept voorstel statutenwijziging dd 17 november 2017.

(PDF) CV Leo Verheijen.

(PDF) CV Remco Klomp.

AVA

31 Mei 2017 (PDF) Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 'Verenigde Nederlandse Compagnie NV'

Kalender 2017

31 maart 2017 Publicatie jaarverslag 2016
31 mei 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders
31 augustus 2017 Publicatie halfjaarbericht 2017

Kalender 2016

31 maart 2016 jaarrekening 2015
19 Mei 2016 AVA
28 juli 2016 H1 verslag
19 december 2016 BAVA

Vennootschappelijke beschrijving

De naam VNC NV, die zoals reeds vermeld staat voor de afkorting van Verenigde Nederlandse Compagnie NV, verwijst naar het karakter van de onderneming. Ons grote voorbeeld is de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie), die in 1602 werd opgericht en uitgroeide tot het grootste handelsbedrijf ter wereld. Het was de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen. Alleen al in Amsterdam legden 1143 investeerders geld in. De VOC wordt vaak genoemd als het eerste bedrijf dat meerdere aandeelhouders had en die gespreid en geordend belangen hielden.

Ook onze compagnie VNC hecht zeer veel waarde aan de relatie met haar aandeelhouders. Uiteindelijk zijn zij de eigenaren van het bedrijf. Het maakt daarbij niet uit of iemand èèn of èèn miljoen aandelen VNC NV bezit. VNC wil elke aandeelhouder dienen.

Het streven van VNC is om doelgericht bedrijven te acquireren, op te schalen en uit te bouwen. Daarbij staat de autonomie van deze deelnemingen centraal. De strategie van VNC NV moet leiden tot een groeiende winst en het streven is dat dit direct vertolkt kan worden naar een groeiende winst per aandeel, een stijgende dividendstroom en een hogere koers per aandeel van Verenigde Nederlandse Compagnie NV (VNC NV).

Raad van Commissarissen
Het reglement van de Raad van Commissarissen alsmede de profielschets zijn beschikbaar via de corporate website en liggen ten kantore van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kent een zittingsperiode die in principe maximaal drie termijnen van vier jaar bedraagt.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:
M.G.J. (Mark) Logtenberg, voorzitter (Download cv hier PDF)

Raad van Bestuur
Vanwege de omvang van het concern worden de taken van de
Raad van Bestuur uitgevoerd door èèn persoon die is belast met het besturen van de vennootschap in de functie van CEO.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:
R.A.J. van Riele, voorzitter (Download cv hier PDF)

Strategie


Download hier de presentatie van de Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Statuten


Download hier Afschrift Statutenwijziging